در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش پسرانه منطقه نوزده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه کاردانش استاد شهید دکتر مفتح عادی دولتی عبدل آباد،خ انقلاب 55834344
  پسرانه کاردانش ایساکو عادی دولتی خ شریعتی،خ شهیدنیکوبین،جنب ورزشگاه مطهری 55862887
  پسرانه کاردانش شهید افشار نادری1 عادی دولتی بیست متری،خ انقلاب،مقابل مخابرات شهید 58439395
  پسرانه هنرستان فنی شهید نصیرزاده نمونه دولتی خ ماهان،بلوار مطهری،جنب مدرسه زمانی 55854232
  پسرانه هنرستان فنی شهید یارجانی1 عادی دولتی یاغچی آباد،تقاطع خ بهمنیار و آموزگار 55012022
  پسرانه کاردانش شهید حق نجات عادی دولتی شکوفه،ضلع غربی پارک شریعتی،بلوار شهید مطهری،خ شهید بختیاری 55824459
  پسرانه کاردانش موسسه امام هادی راه دور غیردولتی عبدل آباد،خ انقلاب 55824344
  پسرانه کاردانش موفقیان عادی دولتی شهرک دولتخواه،خ برادران شکری 55875418
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران