در حال بارگذاری ...
 • مدارس هنرستان_کاردانش دخترانه منطقه نوزده تهران

   

  جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی تلفن
  دخترانه کاردانش بعثت عادی دولتی خ مهران سه راه سرگردان خ مدرسه ٥٥٨٣٨٥٧٥
  دخترانه کاردانش مقداد عادی دولتی جاده ساوه شهرک شریفی ٥٥٨٢٠٠٤٨
  دخترانه کاردانش نرجس 1 عادی دولتی خانی آبادنوانتهای خ میثاق ٥٥٠٣٩٨٠٠
  دخترانه هنرستان فنی پاسداران انقلاب اسلامی عادی دولتی بلوارجوانه ابتدای خ ماهان جنب مدرسه نواب ٥٥٨٢٤٥٤٥
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران