در حال بارگذاری ...
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه نوزده تهران

   

  جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم سعیدی 1 عادی دولتی شکوفه ضلع غربی پارک شریعتی بلوار شهید مطهری خ شهید بختیاری ٥٥٨٢٤٤٥٩
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهادت عادی دولتی مرتضی گرد-خ پیروزی-تقاطع پلایین ٥٥٠٩٢٠٤٩
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید کشوری عادی دولتی خانی آباد نو شهرک شریعتی خ ماهان ایستگاه مدرسه ٥٥٨٣١٨٨٨
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهیدبهشتی عادی دولتی خانی ابادنو_مجتمع 7تیر ٥٥٠٠١٦٠٠
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهیدچمران 2 عادی دولتی خانی آبادنو_خ شقایق _مجتمع 7تیر ٥٥٠٠٢٨٢٧
  پسرانه متوسطه دوره دوم موفقیان 2 عادی دولتی شهرک دولتخواه _ خ برادران شکری ٥٥٨٧٥٤١٨
  پسرانه متوسطه دوره دوم میرمیران عادی دولتی نعمت آباد - شهرک احمدیه ٥٥٨٤٤٦٣٧
  پسرانه متوسطه دوره دوم پیام امام جواد (ع) غیردولتی خ بهمنیارخ آموزگار -70 ٥٥٥٠٢٨٥٨
  پسرانه متوسطه دوره دوم علامه غیردولتی خانی آباد نو خ میعادانتهای کوچه 22 پلاک 72 ٥٥٠٣٤٥٤١
  پسرانه متوسطه دوره دوم ژان پال اوحدی نمونه دولتی عبدل آباد خیابان شکوفه بلوارمطهری شمالی ٥٥٨٥٩٤٤٤
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید همت 1 نمونه دولتی خانی آبادنو_خ میثاق - خ شقایق _ک نیلوفرمجتمع 7تیر ٥٥٠٠٢٨٢٨
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید علی محمدی شاهد خانی آباد نو خ میثاق شمالی خ شقایق ک نیلوفر روبروی پارک 22 بهمن ٥٥٥١٩٢٧٨
  پسرانه متوسطه دوره دوم موسسه امام هادی (ع ) راه دور غیردولتی عبدل آباد_خ انقلاب ٥٥٨٢٤٣٤٤
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران