در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه نوزده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم پیام امام جواد غیردولتی خ بهمنیار،خ آموزگار،پ70 55502858
  پسرانه متوسطه دوره دوم ژان پال اوحدی نمونه دولتی عبدل آباد،خ شکوفه،بلوارمطهری شمالی 55859444
  پسرانه متوسطه دوره دوم سعیدی1 عادی دولتی شکوفه،ضلع غربی پارک شریعتی،بلوار شهید مطهری،خ شهید بختیاری 55824459
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهادت عادی دولتی مرتضی گرد،خ پیروزی،تقاطع پلایین 55092049
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید بهشتی1 عادی دولتی خانی ابادنو،مجتمع 7تیر 55001600
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید چمران2 عادی دولتی خانی آبادنو،خ شقایق،مجتمع 7تیر 55002827
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید علی محمدی شاهد خانی آباد نو،خ میثاق شمالی،خ شقایق،کوچه نیلوفر، روبروی پارک 22 بهمن 55519278
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید کشوری عادی دولتی خانی آباد نو،شهرک شریعتی،خ ماهان ایستگاه مدرسه 55831888
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید همت1 نمونه دولتی خانی آبادنو،خ میثاق،خ شقایق،کوچه نیلوفر،مجتمع 7تیر 55002828
  پسرانه متوسطه دوره دوم علامه غیردولتی خانی آباد نو،خ میعاد،انتهای کوچه22،پ72 55034541
  پسرانه متوسطه دوره دوم موسسه امام هادی راه دور غیردولتی عبدل آباد،خ انقلاب 55824344
  پسرانه متوسطه دوره دوم موفقیان2 عادی دولتی شهرک دولتخواه،خ برادران شکری 55875418
  پسرانه متوسطه دوره دوم میرمیران عادی دولتی نعمت آباد،شهرک احمدیه 55844637




  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران