در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه نوزده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  دخترانه متوسطه دوره دوم امام حسین عادی دولتی مرتضی گرد،خیابان فرهمند  
  دخترانه متوسطه دوره دوم بشری1 نمونه دولتی خانی آبادنو،خیابان میثاق،کوچه 34،شهرک بستان 55031300
  دخترانه متوسطه دوره دوم جمهوری اسلامی عادی دولتی خیابان میثاق،بلوار میلاد،خیابان شهرداری منطقه 19 55005848
  دخترانه متوسطه دوره دوم روزبهانی1 عادی دولتی میدان سروری،خ طالقانی،خ بهنام 55834654
  دخترانه متوسطه دوره دوم ریحانه الرسول شاهد انتهای نواب شهید چراغی 55825986    55855007  
  دخترانه متوسطه دوره دوم سید جمال الدین اسدآبادی عادی دولتی خانی آباد نو،سه راه سرگردان،خیابان ماهان،میدان ماهان روبروی مجتمع تجاری الماس 55831414
  دخترانه متوسطه دوره دوم شهید کلهر عادی دولتی شهرری،اتوبان بهشت زهرا،صالح آباد،سه راه کریم آباد 55013200
  دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمه الزهرا1 عادی دولتی خیابان بهمنیار،کوچه 14 55006427
  دخترانه متوسطه دوره دوم مقداد 1 عادی دولتی جاده ساوه،شهرک شریفی 55820048
  دخترانه متوسطه دوره دوم نیکان عادی دولتی خیابان میثاق،بلوار میلاد،خیابان شهرداری منطقه 19 5553150
  دخترانه متوسطه دوره دوم نیکان نمونه دولتی انتهای خط نازی آباد،خیابان بهمنیار،خیابان آموزگار،کوچه مدرسه 55024040
  دخترانه متوسطه دوره دوم هدی1 عادی دولتی شهرک شکوفه،خیابان لقمان جنوبی،جنب ایستگاه اتوبوس  55872121
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران