در حال بارگذاری ...
  
 • باغچه ی مادربزرگ

  داستان کودکانه ی کوتاه باغچه ی مادربزرگ

  یکی بود یکی نبود.

  مادر بزرگ یه باغچه قشنگ داشت که پراز گلهای رنگارنگ بود.

  ازهمه ی گل ها زیباتر گل رز بود.

  البته اون به خاطر زیباییش مغرور شده بود و با بقیه گل ها بدرفتاری می کرد.

  یک روز دوتا دختر کوچولو وشیطون که نوه های مادربزرگ بودند به سمت باغچه آمدند.

  یکی ازآن ها دستش رابه سمت گل رز برد تا آن رابچیند، اما خارهای گل دردستش فرو رفت.

  دستش راکشید وباعصبانیت گفت:

  اون گل به دردنمی خوره!

  آخه پرازخاره.

  مادربزرگ نوه ها را صدازد آن ها رفتند.

  اما گل رز شروع به گریه کرد.

  بقیه ی گل ها با تعجب به او نگاه کردند.

  گل رزگفت:

  فکرمی کردم خیلی قشگم اما من پراز خارم!

  بنفشه بامهربانی گفت:

  تونباید به زیباییت مغرور می شدی.

  الان هم ناراحت نباش  چون خداوند برای هرکاری حکمتی دارد.

  فایده این خارها اینست که از زیبایی تو مراقبت میکنند وگرنه الان چیده شده وپرپرشده بودی!

  گل رز که پی به اشتباهاتش برده بود باشنیدن این حرف خوشحال شد و فهمید که نباید خودش رو با دیگران مقایسه کنه

  هر مخلوقی در دنیا یک خوبی هایی داره .بعد همه گل رز قصه ما خندید و با خنده او بقیه گلها هم خندیدند وباغچه پرشداز خنده گلها

  این داستان قشنگ به بچه ها ها یاد می دهد داشته های خودشان را با دیگران مقایسه نکنند.
  مطالب مرتبط

  لزوم افزایش آگاهی مربیان پیش دبستانی

  لزوم افزایش آگاهی مربیان پیش دبستانی

  مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان بر لزوم افزایش آگاهی مربیان پیش دبستانی تاکید کرد وگفت: مربیان دبستانی پیش باید از نیازها و روحیات کودکان تحت آموزش خودآگاهی پیدا کنند و این شناخت می‌تواند به ارائه خدمات آموزشی کودکان منجر شود.

  |

  نظرات کاربران