در حال بارگذاری ...
 • پارک علم و فناوری استان فارس

   

  نام پارک  وب سایت  ایمیل  آدرس
  پارک علم و فناوری استان فارس http://www.fstp.ir info@fstp.ir شیراز- بلوار مدرس- روبروی درب اول پایگاه- خیابان فرصت شیرازی – جنب سردخانه بزرگ فارس– صندوق پستی: 1398-71555 و کدپستی: 65666-71576
  پارک علم و فناوری استان فارس www.fstp.ir info@fstp.ir شیراز - بلوار دکتر حسابی (بلوار میرزای شیرازی) - خ آرین - انتهای شهرک آرین - خیابان علم و فناوری - کدپستی: 87811-71976 صندوق پستی : 71955-817
  نظرات کاربران