در حال بارگذاری ...
  
 • تعاریف و تبیین اصل اول خلاقیت -قسمت دوم

  جلسه1: اصل اول خلاقیت: بدانید چه کسی هستید؟(تعریف و تمرین)

  تمرین در کلاس: تعریف خلاقیت و ویژگی انسان خلاق توسط بچه ها و تبیین اصل اول خلاقیت

  -       در مورد خودتان بنویسید(5 تا ویژگی مثبت و دو تا ویژه گی منفی) و در مورد دوست خودتان بنویسید.

   

  تمرین در منزل:

  -       از پدر و مادرتان بخواهید جداگانه هر کدام در دو جمله ، ویژگی شما را بگویند.

   

   

  جلسه2: اصل اول خلاقیت: بدانید چه کسی هستید؟(تمرین)

  تمرین در کلاس: ویژگی های مثبت و منفی خودتان را لیست کنید.(بر اساس تقسیم بندی اخلاقی، رفتاری و علاقه مندی) به نظر شما کدام ویژگی مثبت شماست که آن را خیلی دوست دارید و بالعکس کدام ویژگی منفی شماست که از آن بدتان می آید.

  -       تست روان شناسی انگیزه گرفته شود.

   

  ارائه ی 3 سنجه

   

  -       مسأله ی اول: برای این تمرین 5 ثانیه فرصت دارید. یک مداد یا خودکار بردارید و یک دایره بسیار بزرگ در وسط صفحه ای که در اختیارتان است بکشید؛نقطه ای روی آن بررگه کاغذ قرار دهید.

   

  جواب:

  v     افراد منظم و منضبط بیشتر میل دارند، داخل خطوط قرار بگیرند، اینها افرادی هستند که نقطه را در مرکز دایره قرار می دهند.

  v     افراد فارغ البال تر، ترجیح می دهند نقطه را هر جای دایره به غیر از مرکز قرار دهند. هر چه نقطه به لبه ها نزدیک تر باشد، به معنای ریسک پذیرتر بودن فرد است.

  v     به ندرت، اما گاه و بی گاه پیش می آید که اشخاصی نقطه را روی خط بگذارند، جالب است . . . انگار جای دیگری روی صفحه وجود ندارد! این اشخاص احتمالاً صاحب شغل های اجرایی و یا وکیل هستند.

  v     بعضی افراد که یا بی توجه و یا پرجرأت هستند، نقطه را خارج از دایره می گذارند(هر جایی روی صفحه یر از داخل دایره)

  v     فقط تعداد انگشت شماری صفحه را برمی گردانند و نقطه را پشت صفحه قرار می دهند. این ممکن است نشانی از نبوغ باشد.

   

   

   

   

   

  -       مسأله ی دوم: این سؤال باید در حداقل زمان ممکن انجام شود. عدد فردی کمتر از 10 را در برگه ی خود بنویسید.

   

  جواب:

  o       اگر عدد 9 را انتخاب کرده اید، احتمالاً فردی ماجراجو هستید و در تمرین قبل هم نقطه تان را در نزدیک ترین فاصله به خط قرار دادید(یک فرد ماجراجو عددی را انتخاب می کند که نزدیک تر از بقیه به خواسته ی مسأله باشد).

  o       اگر عدد 7 را انتخاب کرده اید، فردی عادی و معمولی هستید(اکثر افراد عدد 7 را انتخاب می کنند که به هم این دلیل، عادی در نظر گرفته می شوند).

  o       اگر عدد 5 را انتخاب کرده اید، فردی مستعد هستید(شخص مستعد محتاطانه انتخاب می کند و البته قسمت وسطس را انتخاب خواهد کرد).

  o       اگر عدد 3 را انتخاب کرده اید، احتمالاً به داستان های خیالی و تاریخی علاقه مندید(کسانی که عدد 3 را انتخاب می کنند به اندازه ای از خواسته ی مسأله تا 10 دورند که قابل قبول باشد و نه بیشتر؛ اینها راه حل های بی خطر را ترجیح می دهند).

  o       اگر عدد 1 را انتخاب کرده اید، شما یک نابغه اید.(نابغه جوابی را انتخاب می کند که بیشتر از بقیه ی جواب ها از خواسته ی مسأله دور باشد).

   

   

  -       مسأله ی سوم: یک عدد 3 رقمی بدون صفر بنویسید؛ سپس عددی را در ستون اول پیدا کنید که مطابق اولین رقم نوشته شده ی شماست، سپس هم این کار را با ارقام بعدی تان و با استفاده از ستون های دوم و سوم انجام دهید. وقتی که 3 کلمه را پیدا کردید، 5جمله بنویسید و در هر جمله از هر 3 کلمه استفاده کنید. برای این کار 5 دقیقه زمان دارید.

   

  کلماتی که دوست داشتم

  اضافه کنم

  کلمات پیچیده

  (برای سرگرمی)

  کلمات معمولی

  1-    پیش بینی

  1-هرم

  1-سگ

  2-    افسردگی

  2-مرگ آسان

  2-گربه

  3-    قانون اساسی

  3-سوخت و ساز

  3-خانه

  4-    حفاری

  4-خیمه شب باز

  4-کتاب

  5-    نبش قبر

  5-ریشه یابی

  5-برف

  6-    ناراحتی

  6-آرایش گری

  6-نور

   

   

  جواب:

  اگر 3 یا چهار جمله نوشته اید؛ خب ممکن است که وقت کم آورده باشید؛ ولی روی صحبت من با کسانی است که 5 جمله نوشته اند و زمان هم برای نوشتن جملات بیشتری نیز داشتند. چرا 6 یا 7 جمله ننوشتید؟ جوابی که معمولاً به این سؤال می دهند، این است: «خودتان گفتید 5 جمله بنویسیم، من هم 5 جمله نوشتم، چرا باید بیشتر می نوشتم؟» در جواب اینها خواهم گفت: بسیار خوب! تقصیر را گردن معلم تان بیاندازید!»

  زمانی که دانش آموزان نمی توانند مسأله ای را حل کنند، اولین کاری که می کنند این است که « معلم را مقصر می خوانند» با این دیدگاه که: «شما به ما یاد ندادید که چه طور حلش کنیم!» روش دیگری که این افراد در این موقعیت دارند این است که می گویند« یک نفر دیگر مقصر است و نه من!» اگر در امتحان رد شدم معلمم مقصر است. او به درس را خوب یاد نداد. اگر مشکلی با خانواده ام دارم، اعضای خانواده و پدر و مادرم مقصرند و نه من!.

   

  اگر شما هم این طرز برخورد را دارید، آگاه باشی که دیگران را مسؤول زنده گی خود دانسته اید. شما عروسکی هستید و اجازه می دهید دیگران به هر شکلی که می خواهند حرکت تان دهند.. این طور به نظر می رسد که مردم می توانند هر کاری که دلشان می خواهد با شما بکنند.

   

  به راستی که بر عکس چنین تفکری این شمایید کهع باید خود را مسؤول زنده گی خود بدانید و در پی اصلاح رفتارهای و خلق و خوی های تان برآیید.

  بهتر نیست این طور بگویید: «من در امتحان رد شدم. تقصیر خودم است، این درس را دوباره خواهم خواند».

   

  در برابر مشقت ها و مشکلات بایستید و منفعلانه عمل نکنید، آن ها همیشه ادامه خواهند داشت و خواهند بود.

   

  شما یکی از این دو راه را در پیش دارید:

  Ø     من ضعیفم. می خواهم هم این طور ضعیف باقی بمانم. دیگران مسؤول زنده گی من هستند.

  Ø     من قوی هستم. می خواهم قوی تر باشم. من مسؤول زنده گی خودم هستم.

   

  تمرین در منزل:

  5 تا از احمقانه ترین کارهایی که دوست دارید انجام دهید را لیست کنید.
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه نـــه تهران

  مدارس منطقه نـــه تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۹ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران