در حال بارگذاری ...
  
 • ویژگیها و توانمندیهای کودکان 8 تا 9 ساله

  توانمندی حرکتی و فیزکی آنها پخته تر و ظریف تر است( نظیر جا خالی دادن ، استفاده ماهرانه از انگشتان  و ...).

  به خوبی و راحتی می توانند لباس های خود را بر تن کنند و موهای خود را شانه و مرتب کنند.

  می توانند از ابزار (چکش ، پیچ گوشتی و ...) بطور نسبتا مناسب استفاده کنند.

  می توانند بر عکس بشمارند.

  قادر به درک قول و قرار بوده و بسیار مقید به آن هستند.

  از مطالعه لذت می برند.( البته چیزهای جالب)

  مفهوم فضا و کسر را درک می کنند.

  به راحتی نقاشی و رنگ می کنند.

  اگر آموزش دیده باشند روزهای هفته و ماههای سال را می توانند به ترتیب نام ببرند.

  از جمع کردن اشیا و چیزهای مختلف ( درست کردن کلکسیون) لذت می برند.

  مسابقه و بازیهای رقابتی را دوست دارند.

  تمایل و علاقه به جمع و پیوستن به گروهای هم سن و سال خود و طرفداری از گروههای خاص هنری یا ورزشی دارند.
  نظرات کاربران