در حال بارگذاری ...
  
 • روش مطالعه درس عربی - کلیه گروه ها

  روش مطالعهی ترجمه و تعریب و درک مطلب 
   
  (8 سؤال ترجمه و تعریب + 4 سؤال درک مطلب)
   
  1- بر خلاف تصور بسیاری از داوطلبان ( که نیازی به حفظ لغتهای عربی 2و3 نمیباشد)، حفظ کردن لغتهای عربی 2 و3، اولین گام در برخورد با ترجمه میباشد.
   
  2- استفاده از لغتها در متن درسها و تمرینها و کارگاههای ترجمهی کتاب جهت:
   
  الف) افزایش قدرت درک متن 
    ب) تثبیت ذهنی لغتهای حفظ شده و استفاده از آنها در جمله میباشد.

  3- مطالعه و مقایسهی تمام زمانهای فعلها (ماضی ساده- نقلی- استمراری- بعید...)
   
  4- مطالعهی قواعد ترجمهی ذکر شده در کارگاههای ترجمهی کتابهای عربی1، عربی2 و عربی3
   
  5- زدن تست ترجمه و بررسی گزینهها و علت غلط بودن گزینهها و آشنایی با سبک و طرز تفکر طراحان و غلطهای رایج موجود در گزینهها (ترجیحاً تستهای کنکورهای سراسری)
   
  6- زدن تستهای درک مطلب کنکورهای گذشته و مطالعهی دقیق و تشریحی جوابها (به ویژه در مورد درک مطلب، آشنایی با استراتژی و طرز نگرش طراح، بسیار کمککننده است).
   
  روش مطالعهی تجزیه (تحلیل صرفی)
   
  1- مطالعهی قواعد و نکات مربوط به تجزیهی فعل، اسم و حرف از روی یک کتاب کمک درسی خوب یا یک جزوهی کامل

  2- تجزیه کردن تعداد زیادی فعل و اسم (ترجیحاً فعلها و اسمهای سخت و نکتهدار کتاب درسی)

  3- زدن تستهای تجزیهی کنکورهای سراسری سالهای قبل
   
  روش مطالعهی ترکیب (فعلیه- اسمیه- مطلق- حال- تمییز- منادا- مستثنی)
   
  1- مطالعهی مبحث به مبحث و سپس ترکیب کردن و تعیین نقش کلمات در تمرینهای مربوطه، مثلاً در صورت مطالعهی جملهی اسمیه به میزان کافی، جملهی اسمیه ترکیب شود تا تسلط کافی در تعیین مبتدا و خبر حاصل شود و نکات مربوطه، مرور و تثبیت شود.
   
  2- زدن تستهای تفکیکی از مبحث مربوطه، پس از تسلط داوطلب در سه قسمت ترجمه و درک مطلب، تجزیه و ترکیب، باید شروع به زدن تستهای تلفیقی و آزمونهای جامع کند؛ که بهتر است ابتدا بدون در نظر گرفتن زمان و سپس در زمان استاندارد انجام شود.
  مطالب مرتبط

  منابع کنکور سال ۹۹ اعلام شد

  منابع کنکور سال ۹۹ اعلام شد

  تهران (پانا) - شورای سنجش و پذیرش دانشجو طی مصوبه‌ای منابع و مواد آزمون سراسری سال ۹۹ را اعلام کرد.

  |

  برگزاری آزمون های مختلف معضل نظام آموزشی است

  برگزاری آزمون های مختلف معضل نظام آموزشی است

  معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از معضلات اساسی در برنامه درسی این است که نظام آموزشی به شدت تحت تاثیر برگزاری آزمون مدارس خاص در فرآیند تحصیلی و کنکور در پایان دوره متوسطه دوم است.

  |

  نظرات کاربران