در حال بارگذاری ...
  
 • روش مطالعه ادبیات - کلیه گروه ها

  از درسی میگوییم که دارای سه تک واژ است و بسیاری مسائل حل نشده و در ابهام دارد. از درسی میگوییم که پر از سؤالات مطرح شدهی بدون پاسخ و دارای اختلاف نظرهای فراوان است. از درسی میگوییم که تا شما به خوبی بر آن مسلط نشوید، با بقیهی دروس هم آشتی نخواهید کرد. پس برای چنین کار مهمی، با هم به یک اردوی آموزشی کوتاه با چند ایستگاه میرویم.
   
  ایستگاه اول: سر در ایستگاه: واژگان
   
  با همهی واژگان کتاب درسی آشنا شویم، چه آنهایی که خوش اقبال و ستاره دارند و چه واژگانی که قرعهی فال به نامشان نیفتاده و ستاره ندارند و شما را به سفر کوتاه انتهای کتاب، هدایت نمیکنند؛ اما بدانیم که دانستن همهی این واژگان، گام اول درک معانی و مفاهیم است که خود یک هواپیمای مافوق صوت است که شما را به درون ادبیات و جملههای قدیمی و جدید، رهنمون میکند.
   
  ایستگاه دوم:
   
  نکتهی مورد نظر در این ایستگاه، روانخوانی دروس، چه شعر و چه نثر است. کمکم بخوانید و روان هم بخوانید تا به دریافت معانی و مفاهیم دست یابید. یادتان باشد، مشکل عظیم ادبیات، نفهمیدن مطالبی است که آنها را مطالعه میکنید.

  ایستگاه سوم: ایستگاه خودآزماییها و توضیحات
   
  با تفکر و تعمق بیشتری، به نکات طلایی و برگزیدهی دروس بنگرید. کمتر حفظ کنید و بیشتر بفهمید. مسافران عزیز آمادهی صعود، مطلبی را که بهتر بفهمید، بهتر حفظ خواهید کرد. امتحانات ترم 1، در پیش است؛ از امروز، عمیق فهمیدن و عمیق خواندن و سپس به محفوظات سپردن را پیشه کنید.
   
  ایستگاه چهارم: تاریخ ادبیات و دانشهای ادبی
   
  با خواندن تاریخ ادبیات و نکتههای ادبی، آشتی کنید. سعی کنید با کدگذاری در ذهن، با هر یک از شخصیتها، ارتباط برقرار کنید؛ مثلاً از سیمین دانشور با اصطلاح ساج به عنوان یک درخت محکم و مستحکم یاد کنید. ساج: سووشون، آتش خاموش، جزیرهی سرگردانی.
  نگران نباشید. این مطالب با تکرار دو تا سه بار در ذهن، تثبیت خواهد شد؛ پس تکرار و تمرین را فراموش نکنید.
  ایستگاههای قبل را سپری کردیم. اینک به ایستگاه پنجم میرسیم.
   
  ایستگاه پنجم: شعر حفظی
   
  شعرهای حفظی را فراموش نکنید. از امروز تا شروع امتحانات ترم، هر روز تعداد کمی از ابیات را حفظ کنید زیرا شب امتحان برای انجام همهی این کارها، فرصت ندارید. ذره ذره جمع کنید و تکرار و ممارست را فراموش نکنید.
  مطالب مرتبط

  آغاز انتخاب ‌رشته‌ کنکور دانشگاه فرهنگیان از امروز

  آغاز انتخاب ‌رشته‌ کنکور دانشگاه فرهنگیان از امروز

  تهران (پانا) - «سامانه جامع آزمون سراسری» برای انتخاب کد رشته‌محل‌های دانشگاه فرهنگیان به‌صورت اینترنتی از امروز سه‌شنبه 8 خرداد فعال خواهد شد و متقاضیان تا روز ‌شنبه 12 خرداد فرصت انتخاب رشته خواهند داشت.‌

  |

  نظرات کاربران (5)