در حال بارگذاری ...
  
 • تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

  در روزگاران قدیم پسربچه ای بود که اصلاً نمی دانست دزدی یعنی چه و به چه کاری می گویند دزدی .این پسربچه نیمرو و هرغذایی را که با تخم مرغ تهیه می شد ، خیلی دوست داشت . یک روز که خیلی دلش می خواست نیمرو بخورد به مادرش گفت : مامان برایم نیمرو درست کن.مادر گفت :بعدا درست می کنم. چون تخم مرغمهایمان تمام شده و باید منتظر بمانیم تا مرغمان تخم کند.

  پسر بجه که دوست نداشت به خاطر یک نیمروی ساده ، دو روز صبر کند ، از خانه بیرون رفت . همسایه آنها چند تا مرغ و خروس داشت که در مرغدانی از آنها نگهداری می کرد

   

  پسربچه به طرف مرغدانی رفت ، و از لای نرده های مرغدانی دو سه تا تخم مرغ برداشت و به طرف خانه شان براه افتاد

   

  اتفاقا ظهر بود و هوا گرم بود و همسایه ها در اتاق هایشان استراحت می کردند . هیچ کدام از همسایه ها آمدن و رفتن پسر بچه را ندید و هیچ کس متوجه تخم مرغ دزدی او نشد . پسربچه با خوشحالی به خانه برگشت . تخم مرغها را به مادرش داد و گفت بگیر . مادر این هم تخم مرغ ، حالا برایم نیمرو درست می کنی ؟


  مادر گفت که ای وای تخم مرغها را از کجا آوردی؟


  پسر خندید و گفت : از توی مرغدانی همسایه .


  مادر به جای اینکه به بچه اش بگوید : چه کار بدی کرده ای ؟ این کار دزدی است و باید تخم مرغها را به جای اولشان برگردانی ، فکری کرد و گفت کسی هم تو را دید؟ پسر گفت : نه مادر کسی مرا ندید ؟


  مادر با مهربانی گفت : باشد برایت نیمرو درست می کنم ، اما یادت باشد که تو کار خوبی نکرده ای که از مرغدانی همسایه تخم مرغ برداشته ای . پسرک فهمید همسایه ها نبایستی متوجه کارش می شدند .


  چند روز بعد باز هم تخم مرغ نداشتند . پسرک این بار پاورچین پاورچین به مرغدانی همسایه نزدیک شد و مراقب دور و اطراف بود که همسایه ها متوجه نشوند . به مرغدانی نزدیک شد ، چند تا تخم مرغ برداشت و با سرعت به خانه شان برگشت .
  وقتی که تخم مرغها را به مادرش داد ، مادر اعتراضی نکرد . فقط پرسید همسایه ها تو را دیدند یا نه؟ و در ادامه با مهربانی گفت : پسرم کاری که کرده ای، کار خوبی نیست.


  چند دقیقه بعد نیمرو حاضر شد و مادر و پسر مشغول خوردن نیمرو شدند .


  کم کم پسرک بزرگ شد . گاه و بیگاه چیزی از این و آن می دزدید . چیزهایی را که دزدیده بود ، یا به خانه می آورد یا با دوستانش که مثل خودش بودند ، حیف و میل می کرد .

  چند سال بعد پسرک دزد که دیگر جوان بلند بالایی شده بود ، گرفتار شد . او به خانه ای رفته و شتری را دزدیده بود و صاحبخانه و اطرافیانش او را دستگیر کرده بودند . او که هرگز فکر نمی کرد گرفتار شود ، تلاش زیادی کرد که از دست آنان فرار کند . اما هرچه بیشر تلاش کرد ، بیشتر کتک خورد . بالاخره دزد کتک خورده و ناامید را نزد قاضی بردند .


  قاضی بعد از آنکه جرم دزد ثابت شد ، گفت طبق قانون باید انگشتان دست دزد بریده شود . وقتی جلاد برای بریدن دست دزد آمد ، دزد فریاد زد دست نگه دارید ، به من کمی فرصت بدهید ، می خواهم مادرم را ببینم .

  به دستور قاضی مادر دزد را آوردند . دزد گفت : اگر قرار است کسی مجازات شود ، آن فرد مادر من است. چون او جلو دزدی های کوچک مرا نگرفت. او از من که فقط چند تا تخم مرغ دزدیده بودم ، یک دزد حرفه ای ساخت.


  قاضی سکوت کرد . مادر به گناه خویش اعتراف کرد . دل قاضی به حال دزد بینوا سوخت و او را بخشید. اما دستور داد مادرش را به زندان بیندازند .

   

  از آن به بعد هر وقت بخواهند بگویند اگر جلوی خطاهای کوچک کسی گرفته نشود ، او مرتکب خطاهای بزرگتر می شود ، این ضرب المثل را بکار می برند : " عاقبت تخم مرغ دزد ، شتر دزد می شود "

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران