در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر اهواز(2)-استان خوزستان


  شهر

  عنوان پروژه

  مدل بنای ورزشی

  نوع بنای ورزشی

  نوع زیربنا

  مالکیت

  آدرس

  اهواز

  باشگاه ورزشی مهرداد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  مجمعه منازل گلستان فاز 2 گروه ملی

  اهواز

  باشگاه ورزشی شاهد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  میدان فرهنگ شهر -کارگر شرقی نبش غزالی

  اهواز

  باشگاه ورزشی مشعل جنوب

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  شهرک رزمندگان فاز 2

  اهواز

  باشگاه ورزشی خیبر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  60 متری کوی علوی بین فراهانی و زینب

  اهواز

  باشگاه ورزشی سامان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کمپلو شمالی خیابان فیض جنب کتابخانه باهنر

  اهواز

  باشگاه ورزشی جوانان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کمپلو انتهای کیان 30 متری کوی علوی

  اهواز

  باشگاه ورزشی آسیا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  خیابان بهارستان بین کیان و غزنوی

  اهواز

  باشگاه ورزشی فرشید

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کمپلو جنوبی خیابان کاشف نبش فرحانی

  اهواز

  باشگاه ورزشی قهرمانان جنوب

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی علوی خیابان کردونی

  اهواز

  باشگاه ورزشی سیمرغ

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  اتوبان گلستان روبروی بانک کشاورزی

  اهواز

  باشگاه ورزشی میثاق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نهضت آباد-خیابان نریمان نبش جنب راهنمایی و رانندگی

  اهواز

  باشگاه ورزشی رخش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان خیابان فروردین بین دی و آذر

  اهواز

  باشگاه ورزشی وحدت

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی پردیس بلوار گلشن

  اهواز

  باشگاه ورزشی افلاک

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  شهرک دانشگاه خیابان 52 دانشجو

  اهواز

  باشگاه ورزشی فرزاد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی مجاهد خیابان یاور8

  اهواز

  باشگاه ورزشی کیمیا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان کوی سعدی خیابان شیراز

  اهواز

  باشگاه ورزشی ایمان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  شهرک دانشگاه خیابان 55 دانشجو

  اهواز

  باشگاه ورزشی تاراز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان خیابان خرداد بین اسفند و اقبال

  اهواز

  باشگاه ورزشی احرار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان خیابان متین

  اهواز

  باشگاه ورزشی آریا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  خیابان اصلی منبع آب خیابان 21

  اهواز

  باشگاه ورزشی سعید

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوت عبدالله مسیر روستای کوت امیر روستای بهر

  اهواز

  باشگاه ورزشی نریمان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی شریعتی 2 جنب پمپ بنزین غفاری

  اهواز

  باشگاه ورزشی مبین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی شریعتی اتوبان آیت الله بهبهانی

  اهواز

  باشگاه ورزشی رها

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان خیابان فروردین بین دی و آذر

  اهواز

  باشگاه ورزشی کاوه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  حصیرآباد بین خیابان 8 و 9

  اهواز

  باشگاه ورزشی ققنوس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  منبع آب فاز 3 شهرداری خیابان 3

  اهواز

  باشگاه بدنسازی دلاوران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارگری خیابان شهید چهار لنگ

  اهواز

  باشگاه ورزشی بانوان شکیب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی فرهنگیان خیابان لادن

  اهواز

  باشگاه ورزشی توان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی ملت خیابان 10 اقبال

  اهواز

  باشگاه بدنسازی بانو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  خیابان 8 عامری

  اهواز

  باشگاه بدنسازی جوان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی ملت خیابان 15 عامری

  اهواز

  باشگاه ورزشی نور خوزستان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فلکه عامری خیابان شیخ پناه

  اهواز

  باشگاه بدنسازی آریانا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی ملت-خیابان 3 انتهای خیابان 4 اقبال

  اهواز

  باشگاه ورزشی مهزیار طلایی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  اتوبان پل پنجم بین خسروی و نظامی

  اهواز

  باشگاه ورزشی پیلتن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  آخرآسفالت خیابان شهید فاطمی زاده

  اهواز

  باشگاه ورزشی یاران جنوب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  آخرآسفالت خیابان 9 شهید زارع

  اهواز

  باشگاه ورزشی پارسیان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  چهارصد دستگاه روبروی پارک علامه

  اهواز

  باشگاه بدنسازی مهاجر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فاز 3 شهدای منبع آب خیابان 11

  اهواز

  باشگاه ورزشی تخت جمشید

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  آسیآباد خیابن 7

  اهواز

  باشگاه ورزشی یزدان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  منبع آب فاز 3 شهرداری خیابان 18

  اهواز

  باشگاه ورزشی دلیران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی شریعتی نبش خیابان شهید نبوی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی نامدار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  آخرسفالت جنب بازارچه صدف

  اهواز

  باشگاه بدنسازی برجیس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فاز 2 پادادشهر ایستگاه 4-خیابان 8

  اهواز

  باشگاه بدنسازی هیربد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  پادادشهر خیابان 11

  اهواز

  باشگاه بدنسازی ایلیا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  پادادشهر خیابان جواد الائمه

  اهواز

  باشگاه ورزشی پهلوان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  پاداشهر شرقی روبروی استخر

  اهواز

  باشگاه ورزشی پوریا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فاز 2 پادادشهر ایستگاه 7-خیابان سعادت

  اهواز

  باشگاه ورزشی انرژی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  ملی راه فلکه سنگر- خیابان خاقانی 19

  اهواز

  باشگاه ورزشی ایران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  شهرک آغاجاری خیابان گلهای داوودی

  اهواز

  باشگاه ورزشی مهدی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی خیابان زاویه

  اهواز

  باشگاه ورزشی سارا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی خیابان شهید بندر بین زیبا وزیتون

  اهواز

  باشگاه بدنسازی آرمان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  شهرک ملی حفاری بلوار بهارستان

  اهواز

  باشگاه بدنسازی پارس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کیانپارس بین خیابان 8 و 9 غربی -مجتمع نوشین

  اهواز

  باشگاه ورزشی فدک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی فرهنگ شهر-منازل هفت تپه

  اهواز

  باشگاه ورزشی آناهید

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی خیابان حجت بین زاهد و مناطق

  اهواز

  باشگاه بدنسازی شمایل

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی نبش یوسفی زاده

  اهواز

  باشگاه بدنسازی علم و ورزش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی خیابان فیروزه بین زمرد و زمزم

  اهواز

  باشگاه بدنسازی سورا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی فلکه چیتا

  اهواز

  باشگاه بدنسازی مبارز2

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  زیتون کارمندی خیابان زاهد بین فرشته و صالحپور

  اهواز

  باشگاه بدنسازی تارا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  خیابان 7 غربی کیانپارس

  اهواز

  باشگاه بدنسازی ملیکا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کیانپارس خیابان 9 غربی فاز 3

  اهواز

  باشگاه بدنسازی پاسارگاد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان کتانباف شمالی بین سیروس و نادری

  اهواز

  باشگاه بدنسازی کوشا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کیان آباد خیابان 7 غربی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی دانش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کیانپارس خیابان 17 غربی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی ستاره

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  انتهای خیابان زند

  اهواز

  باشگاه بدنسازی بهاران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  امانیه خیابان عارف

  اهواز

  باشگاه بدنسازی قهرمانان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  چهار راه زند خیابان شهید محمدیان-بین زند و هلالی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی شاهین طلایی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان شهید گندمی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی پارسیان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان سی متری خیابان مهدوی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی ستارگان جنوب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  چهار راه زند روبروی بیمارستان فاطمه زهرا

  اهواز

  باشگاه بدنسازی مدرسه بدن 1

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان امام شرقی بین قناد زاده و محمدیان

  اهواز

  باشگاه بدنسازی مدال

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سی متری خیابان مسلم بین کیکاووس و قنواتی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی معراج

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان حافظ بین نادری و کافی

  اهواز

  استخر سرپوشیده راشا

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  خیابان 7 غربی کیانپارس

  اهواز

  استخر سرپوشیده موج

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی ملت انتهای خیابان اقبال

  اهواز

  سالن بدنسازی تهمتن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  نادری خیابان مصطفایی بین سیمتری ومسلم

  اهواز

  باشگاه بدنسازی مردان آهنین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  گلستان-کوی سعدی

  اهواز

  باشگاه بدنسازی آزادگان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  اتوبان آیت الله بهبهانی-روبروی شکاره 1

  اهواز

  باشگاه بدنسازی هدف

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  حصیرآباد خیابان 4

  اهواز

  باشگاه ورزشی اقتدار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فاز 4 کوی ملت-شهرک شهید عباس پور

  اهواز

  باشگاه ورزشی رکورد داران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  کوی ملت خیابان 16 عامری

  اهواز

  باشگاه بدنسازی عیاران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سرپوشیده

  بخش خصوصی

  فاز 4 کوی ملت شهرک عباس پور

  اهواز

  زمین چمن فوتبال

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  روباز

  بخش خصوصی

  کیلومتر 9 جاده اهواز-خرمشهر


  قبلی
  مطالب مرتبط

  پارک های علم و فناوری کشور

  پارک های علم و فناوری کشور

  در ذیل لیستی از پارک های علم و فناوری استانها نمایش داده شده است. برای اعضای سایت این امکان فراهم گردیده است که با مراجعه به جدول استانها به شماره و اطلاعات کامل پارک های علم و فناوری دسترسی داشته باشند.

  |

  مدارس تهران

  مدارس تهران

  با کلیک بر روی منطقه مورد نظر می توانید به اطلاعات مدارس آن منطقه، دسترسی داشته باشید.

  |

  رود کارون - استان خوزستان

  رود کارون - استان خوزستان

  رود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است.این رود با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رودی ا‌ست که تنها در داخل ایران قرار دارد و در عین حال تنها رودخانه ...

  |

  نظرات کاربران (2)