در حال بارگذاری ...
 • بازی با مشاغل کتابهای درسی

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی می باشد

  همکار گرامی سلام


  با توجه به مشاغلی که در کتاب های درسی پایه ی سوم آمده ، موضوع این بازی را تعیین کنید .

  دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید . ( گروه های سه نفر ه)

  ابتدا یک گروه ، شغلی را در نظر بگیرد.

  یک نفر از اعضای گروه آن شغل را با حرکت دست و پا و اعضای بدنش ، بدون صحبت کردن به بقیه ی گروه ها نشان دهد .

  بقیه ی گروه ها آن شغل را حدس بزنند.

  گروهی که زودتر حدس بزند، برنده است و بازی را ادامه می دهد .

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران