در حال بارگذاری ...
 • بازی جمله سازی با کلمات

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی می باشد

  سلام همکار گرامی :


  دانش آموزان را به گروه های دو نفره تقسیم کنید.  

  از قبل کلمه های را روی برگه هایی بنویسید و داخل چند پاکت ( به تعداد گروه ها ) قرار دهید و با خود به کلاس بیاورید .  

  از گروه ها بخواهید هر یک به طور تصادفی پاکتی را انتخاب کنند .  

  زمان تعیین کنید از گروه ها بخواهید با کلمه های داخل پاکت جمله بنویسند .  

   

  گروهی که زودتر جمله اش را بنویسد برنده است.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران