در حال بارگذاری ...
  
 • بازی با کارت

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی می باشد

  سلام دوست من 


  با دوستانت گروه های دو نفر یا سه نفر درست کن.

  کارت هایی تهیه کن که روی آن ها نشانه ها نوشته شده باشد. (روی هر کارت یک نشانه)

  کارت ها را روی زمین یا روی میز به صورت پشت رو قرار بده.

  هر گروه به نوبت کارتی را بردارد و کلمه هایی بگوید یا بنویسد که آن نشانه ها را داشته باشد.

  گروهی که بتواند کلمه های بیشتری بگوید برنده است.

  بسیار عالی!
  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه سیزده تهران

  مدارس منطقه سیزده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۳ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه ده تهران

  مدارس منطقه ده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۰ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران