در حال بارگذاری ...
  
 • بازی و آهنگ سازی

  توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی می باشد که می تواند بین چند دوست یا اعضای خانواده انجام شود


  سلام دوست آهنگ ساز 


  یک لیوان ، یک بشقاب، یک کاسه و یک قاشق بردا ر.

  قاشق را به لیوان ، بشقاب و کاسه بزن و از دوستت بخواه با دقّت به صداها گوش کند .

  از دوستت بخواه چشم هایش را ببندد.

  دوباره قاشق را به تک تک وسایل بزن.

  از دوستت سوال کن، هر بار قاشق به کدام وسیله می خورد.

  به به ! چه عالی
  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه سیزده تهران

  مدارس منطقه سیزده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۳ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه ده تهران

  مدارس منطقه ده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۰ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه نـــه تهران

  مدارس منطقه نـــه تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۹ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران