در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر مشهد-استان خراسان رضوی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مشهد

  تبادکان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبادکان

  مشهد

  اوارشک

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستا ی اوارشک

  مشهد

  امان اباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستا ی امان اباد

  مشهد

  انداد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستا ی انداد

  مشهد

  دیزباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستا ی دیزباد

  مشهد

  کلاکوب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای کلاکوب

  مشهد

  کلات منار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  کلات منار

  مشهد

  مجموعه حمزه سیدالشهدا(ع)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی  و استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده  و روباز

  مشهد- مجموعه حمزه سیدالشهدا

  مشهد

  مجموعه قدس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی  وکشتی و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده و روباز

  مشهد- مجموعه قدس

  مشهد

  چمران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی و رزمی و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده  و روباز

  مشهد-مجموعه چمران

  مشهد

  مجموعه شهیدرجایی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی و سالن تا 500نفری و...

  سازمان تربیت بدنی

  روباز و سرپوشیده

  مشهد-مجموعه شهید رجایی

  مشهد

  مجموعه مهران

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری  و چند منظوره و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده  و روباز

  مشهد-مجموعه مهران

  مشهد

  مجموعه تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال 

  زمین چمن تمرینی و سالن تا500نفری و...

  سازمان تربیت بدنی

  روباز و سرپوشیده

  مشهد-مجموعه تختی

  مشهد

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز  وکشتی و....

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد- مجموعه بهشتی

  مشهد

  مجموعه کوثر

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک و رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد- مجموعه کوثر

  مشهد

  مجموعه گلشهر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی  و کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز  و سرپوشیده

  مشهد-مجموعه گلشهر

  مشهد

  مجموعه سجاد

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک و زمین چمن تمرینی و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده و روباز

  مشهد- مجموعه سجاد

  مشهد

  دکترفرجی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد(طوس)

  مشهد

  مجموعه شهیدبهشتی (شهدا)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد- میدان بیت المقدس

  مشهد

  شهدای طرق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی و سالن تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز و سرپوشیده

  طرق

  مشهد

  مسابقه ای

  میدانهای اختصاصی

  باشگاه سوارکاری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشهد- جاده سنتو

  مشهد

  ثامن الائمه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد ـ 10کیلومتری جاده شاندیز ـ مجموعه ورزشی ثامن الائمه

  مشهد

  قصر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای قصر

  مشهد

  رضویه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  زمین فوتبال خاکی روستای رضویه

  مشهد

  عسگریه

  سالنهای سقف بلند و زمینها

  تمرینی و زمین خاکی تمرینی و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده و روباز

  روستای عسگریه

  مشهد

  جیم آّباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای جیم اباد

  مشهد

  ابروان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سالن تمرینی روستای ابروان

  مشهد

  شهرک ابوذر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهرک ابودر

  مشهد

  اکبرآباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهرستان مشهد-روستای اکبرآباد

  مشهد

  چهچه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی و سالن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز و سرپوشیده

  چهچه

  مشهد

  مجموعه 15خرداد

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشهد- مجموعه 15 خرداد(2زمین)

  مشهد

  برادران رجایی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشهد مقدس قلعه ساختمان

  مشهد

  نریمانی

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای نریمانی

  مشهد

  قازقان

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای قازقان

  مشهد

  مجموعه تقی آّباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی و طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده و روباز

  روستای تقی آباد

  مشهد

  اوارشک

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اوارشک

  مشهد

  ملک آّباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ملک آباد

  مشهد

  مجموعه          صداو سیما

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  صدا وسیما

  مشهد

  مجموعه ورزشی برق

  سالنهای رشته های خاص 

  استخر سرپوشیده  و سالن تمرینی و...

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  برق

  مشهد

  مجموعه جهادکشاورزی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده  و زمین خاکی تمرینی و...

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  جهاد کشاورزی

  مشهد

  مجموعه بانک صادرات

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز و سرپوشیده

  بانک صادرات

  مشهد

  مجموعه اداره کار وامور اجتماعی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه 

  کشتی و تمرینی و...

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  اداره کار وامور اجتماعی

  مشهد

  سالن

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مسکن وشهرسازی

  مشهد

  مجموعه بنیاد شهید

  زمینهای ورزشی  و سالنهای سقف بلند

  چند منظوره و تمرینی و...

  ادارات دولتی

  روباز و سرپوشیده

  بنیاد شهید

  مشهد

  آسفالته جهادکشاورزی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  مرکز آموزش

  مشهد

  سالن آمفی تئاتر

  سایر

  ساختمان آموزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  کارگران

  مشهد

  پاس

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  نیروی انتظامی

  مشهد

  مجموعه        آستان قدس

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی و سالن تمرینی و...

  بخش خصوصی

  روباز و سرپوشیده

  آستان قدس

  مشهد

  مجموعه   شهرداری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  شهرداری
  مطالب مرتبط

  پارک های علم و فناوری کشور

  پارک های علم و فناوری کشور

  در ذیل لیستی از پارک های علم و فناوری استانها نمایش داده شده است. برای اعضای سایت این امکان فراهم گردیده است که با مراجعه به جدول استانها به شماره و اطلاعات کامل پارک های علم و فناوری دسترسی داشته باشند.

  |

  مدارس تهران

  مدارس تهران

  با کلیک بر روی منطقه مورد نظر می توانید به اطلاعات مدارس آن منطقه، دسترسی داشته باشید.

  |

  جزئیات کامل گازگرفتگی چند دانش آموز در یکی از مدارس ناحیه دو مشهد

  جزئیات کامل گازگرفتگی چند دانش آموز در یکی از مدارس ناحیه دو مشهد

  رئیس اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش‌خراسان رضوی گفت : مسئله خاصی برای دانش آموزانی‌که‌ بر اثر کمبود اکسیژن در فضای کلاس دچار شده بودند بوجود نیامد و تمام آن‌ها پس از طی کردن بررسی های پزشکی از بیمارستان مرخص شده اند.

  |

  خدمت رسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی به زائران پیاده امام مهربانی ها

  خدمت رسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی به زائران پیاده امام مهربانی ها

  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی درحاشیه مراسم استقبال از زائران پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در مدارس مشهد گفت: خدمتگزاری زائران پیاده حریم رضوی افتخار ما در آموزش و پرورش است وما به عنوان یک عنایت الهی با آن می نگریم.

  |

  نظرات کاربران