فراخوانی ...
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ساعت 10:46 نسخه چاپی RSS
 • دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی ارومیه-استان آذربایجان غربی  جنسیت

  نام

  ناحیه

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  داوطلبین متفرقه

  یک

  عادی-دولتی

  .

   

  پسرانه

  شهیدمصطفی خمینی

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان وحدت جنب مخابرات

  2353020

  پسرانه

  طالقانی 1

  یک

  عادی-دولتی

  خ -شهیدبهشتی جنب مدیریت آموزش وپرورش

  3449310

  پسرانه

  طالقانی 2

  یک

  عادی-دولتی

  خ شهیدبهشتی -جنب خوابگاه هنرستان بهشتی

  3449310

  پسرانه

  حیدرحبشی میاوق

  یک

  عادی-دولتی

  ارومیه -جاده دریا

  2362450

  پسرانه

  چمران 2

  یک

  عادی-دولتی

  دانش 1

  2222686

  پسرانه

  شهیدچمران 1

  یک

  عادی-دولتی

  دانش 1

  2222686

  پسرانه

  دبیرستان بدرکوسه آباد

  یک

  عادی-دولتی

  جاده ارومیه مهابادروستاى کوسه آباد

  4834429

  پسرانه

  ابن سینا

  یک

  عادی-دولتی

  چهارراه دانشکده

  2222779

  پسرانه

  علوم

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان جانبازان

  2223378

  پسرانه

  پژوهشسراى دانش آموزى

  یک

  عادی-دولتی

  چهارراه دانشکده

  2222061

  پسرانه

  علم وصنعت

  یک

  عادی-دولتی

  بلوارشیخ شلتوت پشت ترمینال

  2354588

  پسرانه

  مطهرى (د )

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان کاشانی **کوچه ژاندارمرى

  3449160

  پسرانه

  خلیج فارس

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان وحدت جنب مخابرات

  2353020

  دخترانه

  دبیرستان ارشاد

  یک

  عادی-دولتی

  چهارراه دانشگده

  2220195

  دخترانه

  احسان

  یک

  عادی-دولتی

  بلوارهفده شهریورجنب بیمارستان شهدا

  2350771

  دخترانه

  داوطلبین متفرقه

  یک

  عادی-دولتی

  .

   

  دخترانه

  دبیرستان فاطمیه 2

  یک

  عادی-دولتی

  بلوار17شهریورخیابان صمدزاده

  2352872

  دخترانه

  زینب کبرى 1

  یک

  عادی-دولتی

  ارومیه خیابان 22بهمن **

  3444800

  دخترانه

  شرف 1

  یک

  عادی-دولتی

  خ -والفجر1خ فرهنگ جنب مدرسه راهنمائی آزادگان

  3368600

  دخترانه

  فاطمیه 1

  یک

  عادی-دولتی

  بلوار17شهریور-خیابان صمدزاده

  2352872

  دخترانه

  کوثر 1

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان باکرى -کوچه ساعد

  2373844

  دخترانه

  لعیا (1)

  یک

  عادی-دولتی

  خ -دانش -جنب بسیج

  2227050

  دخترانه

  حکمت 1

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان بنی هاشم 16مترى جنب پارک گلستان

  2352584

  دخترانه

  دبیرستان شهیدباکرى ترکمان

  یک

  عادی-دولتی

  روستاى ترکمان

   

  دخترانه

  پروین اعتصامی 1

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان مولوى پشت بیمارستان امام رضا(ع )

  3458223

  دخترانه

  نشاطبالانج

  یک

  عادی-دولتی

  جاده بالانج روستاى بالانج

   

  دخترانه

  پژوهشسراى دانش آموزى

  یک

  عادی-دولتی

  چهارراه دانشکده

  2222061

  دخترانه

  حاج حسن مومنی

  یک

  عادی-دولتی

  ارومیه خ شهیدامینی روبروى بانک ملت

  3442104

  دخترانه

  دبیرستان 23تیر

  یک

  عادی-دولتی

  خیابان والفجرروبروى صداوسیما

  3368363

  دخترانه

  پویاى دانش

  یک

  عادی-دولتی

  بالاترازفلکه مولوى

  3659697

  دخترانه

  عاطفه (د )

  یک

  عادی-دولتی

  خ شهیدبهشتی جنب باشگاه فرهنگیان

  3454809

  دخترانه

  فاطمیه (2)

  یک

  عادی-دولتی

  .

   

  پسرانه

  دبیرستان غیرانتفاعی دانش

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق کوچه شماره 5

  3445161

  پسرانه

  امیدفردا

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خیابان بهشتی روبروى تک ستاره

  3445129

  پسرانه

  اندیشه برنا

  یک

  غیردولتی

  بلوارامامت کوى صباکوچه دوم پ 28

  3467843

  پسرانه

  دهخدا

  یک

  غیردولتی

  خ -آیت الله کاشانی -کوچه شهیدگمنام

  3448474

  پسرانه

  راه نور

  یک

  غیردولتی

  فلکه اول باکرى پلاک 375

  2223518

  پسرانه

  راه نوربزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  فلکه اول باکرى پلاک 375

  2223518

  پسرانه

  سروش

  یک

  غیردولتی

  خ دانشکده -چهارراه برق

  3467061

  پسرانه

  طباطبایی

  یک

  غیردولتی

  خ امینی اول کوچه صبا

  3444671

  پسرانه

  علامه طباطبائی (بزرگسالان )

  یک

  غیردولتی

  خ امینی اول کوچه صبا

  3444671

  پسرانه

  سمائ 1

  یک

  غیردولتی

  ارومیه شهرک سازندگان خ -20مترى

  3662058

  پسرانه

  مولوى

  یک

  غیردولتی

  والفجر2ربروى پارک ملت

  3368883

  پسرانه

  هشترودى

  یک

  غیردولتی

  خیام جنوبی

  2222480

  پسرانه

  هشترودى (بزرگسالان )

  یک

  غیردولتی

  خیام جنوبی

  2222480

  پسرانه

  هوشیار

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خیابان دانشکده پ 223

  3449508

  پسرانه

  جمعیت تعاون اسلامی رستگاران

  یک

  غیردولتی

  خیابان والفجر2روبروى پارک ملت پ 43

  3369984

  پسرانه

  اندیشمندان 1

  یک

  غیردولتی

  فلکه مدرس

  3469710

  پسرانه

  دکترحسابی 1

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خ دانشکده

  3465479

  پسرانه

  سهروردى بزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  خیابان جانبازان روبروى هنرستان توحید

  2225527

  پسرانه

  تلاش

  یک

  غیردولتی

  خیابان آزادگان بالاترازفلکه آزادگان

  3444464

  پسرانه

  المهدى

  یک

  غیردولتی

  خیابان والفجر2روبروى صداوسیماکوى دارایی پلاک 43

  3368862

  پسرانه

  اندیشمندان 2

  یک

  غیردولتی

  فلکه مدرس

  3469710

  پسرانه

  دکترحسابی 2

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خ دانشکده

  3465479

  پسرانه

  سهروردى

  یک

  غیردولتی

  خیابان جانبازان روبروى هنرستان توحید

  2225527

  پسرانه

  امام علی (ع )

  یک

  غیردولتی

  خیابان رسالت چهارراه مافی

  2354234

  پسرانه

  دبیرستان شمس

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق ابتداى خیابان عمار

  3468877

  پسرانه

  سبحان

  یک

  غیردولتی

  بلواروالفجریک اول خیابان فرهنگ

  3367398

  پسرانه

  سهند

  یک

  غیردولتی

  بلوارنبوت کوچه 12ک 21

  3368180

  پسرانه

  امام علی (ع )ب

  یک

  غیردولتی

  خیابان رسالت چهارراه مافی

  2354234

  پسرانه

  شمس (ب )

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق ابتداى خیابان عمار

  3468877

  پسرانه

  هوشیار(ب )

  یک

  غیردولتی

  ارومیه -خیابان دانشکده پ 223

  3449508

  پسرانه

  سبحان (ب )

  یک

  غیردولتی

  بلواروالفجریک اول خیابان فرهنگ

  3367398

  پسرانه

  راه نوربزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  .

   

  دخترانه

  دبیرستان غیرانتفاعی دانش

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق کوچه شماره 5

  3445161

  دخترانه

  امیدفردا

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خیابان بهشتی روبروى تک ستاره

  3445129

  دخترانه

  اندیشه برنا

  یک

  غیردولتی

  بلوارامامت کوى صباکوچه دوم پ 28

  3467843

  دخترانه

  دهخدا

  یک

  غیردولتی

  خ -آیت الله کاشانی -کوچه شهیدگمنام

  3448474

  دخترانه

  راه نور

  یک

  غیردولتی

  فلکه اول باکرى پلاک 375

  2223518

  دخترانه

  راه نوربزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  فلکه اول باکرى پلاک 375

  2223518

  دخترانه

  سروش

  یک

  غیردولتی

  خ دانشکده -چهارراه برق

  3467061

  دخترانه

  طباطبایی

  یک

  غیردولتی

  خ امینی اول کوچه صبا

  3444671

  دخترانه

  علامه طباطبائی (بزرگسالان )

  یک

  غیردولتی

  خ امینی اول کوچه صبا

  3444671

  دخترانه

  سمائ 1

  یک

  غیردولتی

  ارومیه شهرک سازندگان خ -20مترى

  3662058

  دخترانه

  مولوى

  یک

  غیردولتی

  والفجر2ربروى پارک ملت

  3368883

  دخترانه

  هشترودى

  یک

  غیردولتی

  خیام جنوبی

  2222480

  دخترانه

  هشترودى (بزرگسالان )

  یک

  غیردولتی

  خیام جنوبی

  2222480

  دخترانه

  هوشیار

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خیابان دانشکده پ 223

  3449508

  دخترانه

  جمعیت تعاون اسلامی رستگاران

  یک

  غیردولتی

  خیابان والفجر2روبروى پارک ملت پ 43

  3369984

  دخترانه

  اندیشمندان 1

  یک

  غیردولتی

  فلکه مدرس

  3469710

  دخترانه

  دکترحسابی 1

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خ دانشکده

  3465479

  دخترانه

  سهروردى بزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  خیابان جانبازان روبروى هنرستان توحید

  2225527

  دخترانه

  تلاش

  یک

  غیردولتی

  خیابان آزادگان بالاترازفلکه آزادگان

  3444464

  دخترانه

  المهدى

  یک

  غیردولتی

  خیابان والفجر2روبروى صداوسیماکوى دارایی پلاک 43

  3368862

  دخترانه

  اندیشمندان 2

  یک

  غیردولتی

  فلکه مدرس

  3469710

  دخترانه

  دکترحسابی 2

  یک

  غیردولتی

  ارومیه خ دانشکده

  3465479

  دخترانه

  سهروردى

  یک

  غیردولتی

  خیابان جانبازان روبروى هنرستان توحید

  2225527

  دخترانه

  امام علی (ع )

  یک

  غیردولتی

  خیابان رسالت چهارراه مافی

  2354234

  دخترانه

  دبیرستان شمس

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق ابتداى خیابان عمار

  3468877

  دخترانه

  سبحان

  یک

  غیردولتی

  بلواروالفجریک اول خیابان فرهنگ

  3367398

  دخترانه

  سهند

  یک

  غیردولتی

  بلوارنبوت کوچه 12ک 21

  3368180

  دخترانه

  امام علی (ع )ب

  یک

  غیردولتی

  خیابان رسالت چهارراه مافی

  2354234

  دخترانه

  شمس (ب )

  یک

  غیردولتی

  خیابان برق ابتداى خیابان عمار

  3468877

  دخترانه

  هوشیار(ب )

  یک

  غیردولتی

  ارومیه -خیابان دانشکده پ 223

  3449508

  دخترانه

  سبحان (ب )

  یک

  غیردولتی

  بلواروالفجریک اول خیابان فرهنگ

  3367398

  دخترانه

  راه نوربزرگسالان

  یک

  غیردولتی

  .

   

  پسرانه

  13آبان

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان خ شمالی

  3829988

  پسرانه

  دبیرستان سیزده آبان

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان خ شمالی

  3829988

  پسرانه

  دکترمحمدمفتح

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان ولیعصر

  2333280

  پسرانه

  سادات

  دو

  عادی-دولتی

  خ ابوذرک دوم

  2775400

  پسرانه

  شهیدمحمدمنتظرى

  دو

  عادی-دولتی

  روبروى دخانیات پشت ترمینال

  2779583

  پسرانه

  معلم

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان همافریک روبروى مسجدبنی هاشم داخل کوچه

  2775176

  پسرانه

  دبیرستان بالو

  دو

  عادی-دولتی

  روستاى بالو

  3532493

  پسرانه

  امام خمینی (ره )

  دو

  عادی-دولتی

  بلوارمدرس

  3448471

  پسرانه

  محمدجعفرمعنوى

  دو

  عادی-دولتی

  خ همافریک

  2776064

  پسرانه

  امام خمینی 2

  دو

  عادی-دولتی

  بلوارمدرس

  3448471

  پسرانه

  معنوى 2

  دو

  عادی-دولتی

  خ همافریک

  2776064

  پسرانه

  نصر

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان علامه مجلسی 20مترى دوم

  2782696

  پسرانه

  دبیرستان مالک اشتر

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان صائب تبریزى

  3465516

  دخترانه

  15خرداد

  دو

  عادی-دولتی

  خیابان عطایی کوچه دلگشا

  2236569

  دخترانه

  تربیت

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان جنوبی روبروى پاسگاه شماره 15انتظامی

  3823980

  دخترانه

  فاضله

  دو

  عادی-دولتی

  خ ولیعصرکوچه ش کاظم نورمحمدى

  2773557

  دخترانه

  نسیبه

  دو

  عادی-دولتی

  ج -نورجنب زیباسازى شهردارى ارومیه

  2777199

  دخترانه

  زهرا(س )

  دو

  عادی-دولتی

  خ مفتح

  2223372

  دخترانه

  سمیه

  دو

  عادی-دولتی

  خ خرمشهرکوچه شهیدنیلی

  2777730

  دخترانه

  بالو

  دو

  عادی-دولتی

  ارومیه بخش مرکزى روستاى بالو

  3532877

  دخترانه

  طراوت

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک فرهنگیان خ جنوبی

  3823312

  دخترانه

  نور

  دو

  عادی-دولتی

  شهرک شهریار

  3720006

  پسرانه

  پیام انقلاب

  دو

  غیردولتی

  خیابان سرداران 1کوچه شهریار1پلاک 249

  2220707

  پسرانه

  پیام انقلاب (بزرگسالان )

  دو

  غیردولتی

  خیابان سرداران 1کوچه شهریار1پلاک 249

  2236061

  پسرانه

  امیرکبیر

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان خیابان شمالی کوچه 1

  3824291

  پسرانه

  بزرگسالان امیرکبیر

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان خیابان شمالی کوچه 1

  3824291

  پسرانه

  خیام

  دو

  غیردولتی

  خیابان معلم پلاک 11

  3820678

  پسرانه

  دبیرستان پویا

  دو

  غیردولتی

  خیابان 8شهریورنبش کوچه 23پلاک 2

  3824467

  پسرانه

  خیام (بزرگسالان )

  دو

  غیردولتی

  خیابان معلم پلاک 11

  3820678

  پسرانه

  بزرگسالان پویا

  دو

  غیردولتی

  خیابان 8شهریورنبش کوچه 23پلاک 2

  3824467

  دخترانه

  تابش

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان کوچه 15

  3825200

  دخترانه

  بزرگسالان تابش

  دو

  غیردولتی

  شهرک فرهنگیان کوچه 15

  3825200

  دخترانه

  بزرگسالان هدف

  دو

  غیردولتی

  بلوارشهیدباهنرفلکه مادرخ اول کوچه 3پلاک 2

  3827272

  دخترانه

  هدف

  دو

  غیردولتی

  بلوارشهیدباهنرفلکه مادرخ اول کوچه 3پلاک 2

  3827272

  بعدی
  متفرقه
  نام منبع: مدرسه نیوز
  شماره مطلب: 4484
  دفعات دیده شده: 13107 | آخرین مشاهده: 11 دقیقه پیش
  کد کاربری : 8