در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش دخترانه منطقه هفده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  دخترانه کاردانش اخلاص کاردانش راه دور غیردولتی میدان بهاران،خ شهید عسگری،پ ث 3317/3 55707077
  دخترانه هنرستان فنی پروین اعتصامی هیات امنایی خ قزوین،دوراهی قپان،خ شهید تهمتن،پ2 55140024
  دخترانه هنرستان فنی سپیده کاشانی  عادی دولتی خ سجاد،خ شهید پیغمبری،پ ث 606/3 66222692
  دخترانه کاردانش شهید صالحی هیات امنایی خ قلعه مرغی،کنار ریل،خ شهید رشیدی،پ ث 2426_13491 55653366
  دخترانه هنرستان فنی فدک عادی دولتی خ قزوین،دو راهی قپان،خ عبید زاکانی،کوچه شهید یوسف فشکی 55709298
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران