در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی مختلط منطقه یک تهران

   

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  مختلط ابتدایی   امام (ره ) عادی دولتی جاجرود/لواسان بزرگ /روستای رسنان ۲۶۵۵۳۴۴۳
  مختلط ابتدایی  توحید عادی دولتی لواسان کوچک /خ شهیداسدیان /روستای کندعلیا ۲۶۵۵۳۳۹۹
  مختلط ابتدایی  حرزایگان عادی دولتی رودبارقصران /روستای زایگان ۲۶۵۳۳۲۷۲
  مختلط ابتدایی حمزه سیدالشهداگرمابدر عادی دولتی فشم /روستای گرمابدر/روبروی مخابرات ۲۶۵۱۸۴۴۴
  مختلط ابتدایی زینب عادی دولتی لواسان کوچک /گلندوک /افجه/ نبش خانه بهداشت ۲۶۵۵۵۳۳۲
  مختلط ابتدایی   شھدای اسلام امامه عادی دولتی رودبارقصران /فشم /امامه بالا ۲۶۵۱۰۳۰۰
  مختلط ابتدایی   شھدای روته عادی دولتی رودبارقصران /روستای روته ۲۶۵۰۶۲۲۲
  مختلط ابتدایی شهیدرجبعلی کیاشمشکی عادی دولتی رودبارقصران /شمشک ۲۶۵۲۶۶۹۳
  مختلط ابتدایی   شهیدسرلشکرلواسانی عادی دولتی جاجرود/جاده سد لتیان/لواسان بزرگ/میدان امامت ۲۶۵۶۲۲۲۳
  مختلط ابتدایی   شھید عباسپور عادی دولتی لواسان/جاجرود/جاده سدلتیان /کوی دوم ۷۶۲۰۵۹۲۶
  مختلط ابتدایی   شھید غفاری عادی دولتی لواسان کوچک /میدان بسیج /روستای سبو بزرگ ۲۶۵۶۴۴۰۱
  مختلط ابتدایی شھیدسمیه عادی دولتی لواسان بزرگ/روستای نیکنامده ۲۶۵۶۳۲۹۰
  مختلط ابتدایی شھیدلطیفی عادی دولتی لواسانات/لواسان بزرگ /روستای کلان ۲۶۵۵۷۴۷۲
  مختلط ابتدایی   علی ابن ابیطالب عادی دولتی رودبارقصران /روستای رودک ۲۶۵۰۷۴۳۶
  مختلط ابتدایی  محسن سیفان آھار عادی دولتی رودبارقصران /روستای آهار ۲۶۵۲۲۳۳۵
  مختلط ابتدایی  محمدباقرصدراوشان عادی دولتی رودبارقصران /اوشان /اردوگاه شهیدنامجو ۲۶۵۲۰۰۶۰
  مختلط ابتدایی   مرتضائی لالان عادی دولتی رودبارقصران /فشم /روستای لالان /جنب مخابرات ۲۶۵۳۵۱۲۲
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)