فراخوانی ...
چهارشنبه 24 آبان 1391 ساعت 10:53 نسخه چاپی RSS
 • سرود به پاخیز


  نوگل باغ ایران به پا خیز

  پیرو راه قرآن به پا خیز

  رهسپار ره سرفرازی

  حامی دین یزدان به پا خیز

  ای وطن را نگهبان ، به پا شو

  ای تو از نسل طوفان به پا خیز

  پاسدار حریم وطن باش

  از پی حفظ ایران به پا خیز

  با شهیدان بیا همنوا شو

  یادگار شهیدان به پا خیز

  پای در راه سازندگی نه

  مثل سیل خروشان به پا خیز

  تا شود از تو و همت تو

  خاک میهن گلستان به پا خیز

     متفرقه
  نام منبع: شاعر: نسترن قدرتی- آهنگ ساز: ناصر شکرایی
  شماره مطلب: 1783
  دفعات دیده شده: 3324 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش
  کد کاربری : 8